Ekonomi- och fastighetsförvaltning 
– för kundens bästa

En korrekt och i tid gjord bokföring hör till grundstenarna i ett framgångsrikt företag. Baserat på den kan företagaren analysera och planera sin verksamhet på ett tryggt sätt.

Till våra bokföringstjänster hör traditionell och elektronisk bokföring, innehållande månatliga resultat- och balansräkningar, mellanbokslut, bokslut och andra beräkningar och anmälningar som ett företag behöver.

God kännedom om arbetslagstiftning och arbetsavtal resulterar i en välfungerande och noggrann löneberäkning.

Våra löneräknare beräknar löntagarnas tim- eller månadslöner noggrant och alltid på utsatt tid. Därtill sköter vi alla meddelanden och beräkningar som hör till löneberäkningen.

Skatteberäkningar hör till företagets vardag. Skatter som inte räknats eller betalats rätt kan innebära tråkiga följder och tilläggskostnader för företaget.

Vi sköter med sakkunskap alla ärenden som rör beskattning. Med skatteplanering kan vi hjälpa företaget och företagaren.

Företagaren kan möta många utmaningar i företagsverksamheten. Var står mitt företag idag? Hur vill jag att mitt företag utvecklas? Våra företagskonsulter kan hjälpa dig få information om ditt företags nuläge och om dess utvecklingsbehov och möjligheter.

Vi hjälper bl. a med prissättning och lönsamhetsberäkningar, finansierings- och investeringskalkyler, köpebrev, värdemappningar, företagsköp och köpebrev. Företagets målsättning bör vara att utvecklas och lyckas.

Vår disponent ansvarar enligt avtal för att bostadsbolagets ärenden och förpliktelser sköts på ett korrekt sätt.

I uppgifterna kan ingå ekonomiska uppgifter som bokföring, reskontra, betalning av räkningar samt rapportering till myndigheter. Disponenten tar också hand om t ex mötesarrangemang, uppföljningar,disponentintyg och övrig dokumentation samt ser till att fastighetens underhåll, service och reparationer sköts.

När du tänker starta eget kan vi hjälpa dig utvärdera din affärsidé, välja rätt bolagsform, göra finansierings- och lönsamhetskalkyler mm. Även företagets registrering till handelsregistret och skattemyndigheterna sköter vi om för dig.
Med Procountors elektroniska helhetslösning kan du flytta företagets ekonomiförvaltning helt online. Arbetsbördan blir mindre då all företagsinformation finns på samma ställe och kan nås oavsett var du befinner dig. Även samarbetet med bokföringsbyrån underlättas och blir snabbare då informationsutbytet sker elektroniskt.

Läs mera om Procountor.