Blankett för bostadsansökan

Ansökan

Andra personer som skall flytta till lägenheten:

Övriga uppgifter

Allas kredituppgifter kontrolleras innan hyresavtal ingås.

Om hyresgästen inte betalar hyra eller ersätter eventuella skador som denne orsakat bostaden, har hyresvärden rätt att kräva att den som ger garantin betalar hyran och kostnaderna. Summan som personerna garanterar är tre (3) månaders hyra. Inga pengar betalas på förhand. Personerna som garanterar hyran bör ha kredituppgifterna i skick.