Uppsägning av hyreskontrakt

Observera att du alltid har en hel kalendermånads uppsägningstid. Om du säger upp kontraktet före utgången av en månad, måste du betala hyra även för hela följande månad.

Nycklarna bör returneras till Datacons kontor på Otto malmsgatan 16 vardagar under kontorstid. 

Hyresobjektet bör städas innan ni flyttar ut.